klg

Lessen: Vooropleiding

Ben je onzeker over je kennis en vaardigheden op het gebied van solfège en algemene muziekleer in de richting Jazz & Pop?

Bijvoorbeeld omdat je een toelatingsexamen wilt doen op het conservatorium of een andere muziekopleiding? Dan kunnen wij een steun in de rug zijn en je goed voorbereiden op wat je te wachten staat.

We stellen een trainingsprogramma samen die aansluit op de toelatingseisen van de opleiding die je op een bepaald moment wilt gaan doen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • Kennis van het notenschrift in de viool- en bassleutel
  • Majeur- en mineurtoonladders (en hun voortekens in de notenbalk)
  • Kennis van intervallen, drieklanken (majeur, mineur, overmatig, verminderd) en vierklanken (majeur- mineur- en dominantseptiem)
  • Het herkennen en noteren van intervallen en akkoorden en hun omkeringen
  • Kennis van de akkoordsymbolen
  • Het "a prima vista" melodisch en ritmisch van blad kunnen zingen
  • Akkoorden spelen aan de piano (drieklanken)
  • Het noteren en (tekstloos)zingen van ritmes.